صفحه اصلی
مشاوره با زیستک
آزمون‌های آمادگی برای کنکور 1400
جدیدترین محصولات
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
نفرات برتر آزمون جمع‌بندی گیاهی
1

پگاه بهرامی پایه تحصیلی دوازدهم

82.66%
2

امیررضا علیزاده پایه تحصیلی دوازدهم

79.33%
3

حسین شکوه پایه تحصیلی دوازدهم

78.66%
4

علیرضا حرج پایه تحصیلی دوازدهم

76%
5

عرفان نامداری پایه تحصیلی دوازدهم

74%
6

مبین روشن پایه تحصیلی دوازدهم

73.33%
7

میثم علی‌نسب پایه تحصیلی دوازدهم

71.33%
8

حمیدرضا بهرنگی پایه تحصیلی دوازدهم

68.66%
9

شهریار صالحی پایه تحصیلی دوازدهم

66.66%
10

عبدالله احمدی پایه تحصیلی دوازدهم

66%