صفحه اصلی
مشاوره با زیستک
آزمون‌های آمادگی برای کنکور 1400
پروژه کنکورَک!
جدیدترین محصولات

محصول دیگر

۱۲,۰۰۰ ریال

تیتر محصول آزمایشی

۲۶,۸۰۰ ریال
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
نفرات برتر آزمون شمارۀ 2 پروژۀ کنکورَک
1

علیرضا حرج پایه تحصیلی دوازدهم

83.32%
2

حسین شکوه پایه تحصیلی دوازدهم

82.66%
3

محمدرضا عباس‌زاده پایه تحصیلی دوازدهم

81.34%
3

امیر علی‌زاده پایه تحصیلی دوازدهم

81.34%
5

زینب عالی‌نژاد پایه تحصیلی دوازدهم

75.34%
6

مبین روشن پایه تحصیلی دوازدهم

73.32%
7

مهدی عربی پایه تحصیلی دوازدهم

72.68%
8

مبین درست پایه تحصیلی دوازدهم

72%
9

کیان عبداللهی پایه تحصیلی دوازدهم

70.68%
10

محمدجواد شهسواری پایه تحصیلی دوازدهم

69.34%