صفحه اصلی
مشاوره با زیستک
آزمون‌های آمادگی برای کنکور 1400
جدیدترین محصولات
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
مشاهده همه مطالب
نفرات برتر آزمون جمع‌بندی ژنتیک
1

پگاه بهرامی پایه تحصیلی دوازدهم

70.66%
2

میثم علی‌نسب پایه تحصیلی دوازدهم

66%
3

حمیدرضا بهرنگی پایه تحصیلی دوازدهم

63.33%
4

عرفان نامداری پایه تحصیلی دوازدهم

62.66%
5

محمدجواد شهسواری پایه تحصیلی دوازدهم

61.34%
6

عبدالله احمدی پایه تحصیلی دوازدهم

60%
7

امیررضا علیزاده پایه تحصیلی دوازدهم

56%
7

علیرضا حرج پایه تحصیلی دوازدهم

56%
9

محمدرضا عباس‌زاده پایه تحصیلی دوازدهم

53.33%
10

فرزاد محمدی‌زاده پایه تحصیلی دوازدهم

52.66%