دوستای خوب زیستک!

شما می‌تونین در صورت ثبت‌نام پکیج‌ها یا پروژه‌های مدرسۀ زیست‌شناسی زیستک (آموزش ثبت‌نام پکیج‌های زیستک)، فایل دفترچۀ سوالات و پاسخنامه تشریحی هر آزمون رو بعد از برگزاری اون از طریق این صفحه دریافت کنید.

اگر پکیج‌های زیستک رو ثبت‌نام نکردین و می‌خواین به آزمون خاصی دسترسی داشته باشین و از فایل سوالات و پاسخنامۀ تشریحی اون استفاده کنید هم می‌تونید با کلیک بر روی گزینۀ «خرید» در جلوی هر آزمون، فایل سوالات و پاسخنامۀ اون آزمون رو دانلود و استفاده کنید.

پروژهآزمونتاریخ برگزاریفایل‌های آزمونثبت‌نام / خرید
کنکورکجبرانی نیم‌سال اول پایه۲۸ و ۲۹ آبان ۹۹دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
رایگان
کنکورکجبرانی نیم‌سال اول دوازدهم۱۲ و ۱۳ آذر ۹۹دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
رایگان
خشت اولجمع‌بندی نیم‌سال اول دوازدهم۲۵ و ۲۶ دی ۹۹دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
خرید
خشت اولجمع‎بندی نیم‌سال اول پایه۸ و ۹ بهمن ۹۹دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
خرید
متاپایَکجمع‌بندی متابولیسم و تولیدمثل۲۰ و ۲۱ اسفند ۹۹دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
خرید
متاپایَکجمع‌بندی پایه۵ و ۶ فروردین ۱۴۰۰دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
خرید
زیستَکجمع‌بندی مباحث ژنتیک۱۸ و ۱۹ فروردین ۱۴۰۰دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
ثبت نام
زیستَکجمع‌بندی مباحث گیاهی۱ و ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ دفترچۀ سوالات
دفترچۀ پاسخ
ثبت نام
زیستَکجمع‌بندی مباحث جانوری۱۵ و ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۰پس از برگزاری آزمونثبت نام
خشت دومجمع‌بندی نیم‌سال دوم دوازدهم۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰پس از برگزاری آزمونثبت نام
خشت آخرجامع شمارۀ یک۱۹ و ۲۰ خرداد ۱۴۰۰پس از برگزاری آزمونثبت نام
خشت آخرجامع شمارۀ دو۲۶ و ۲۷ خرداد ۱۴۰۰پس از برگزاری آزمونثبت نام
خشت آخرجامع شمارۀ سه۲ و ۳ تیر ۱۴۰۰پس از برگزاری آزمونثبت نام