• بازدید : 605
  • انتشار : ۴ خرداد ۱۳۹۹
  • نویسنده : زیستک

میشه گفت کنکور ۹۸ از نظر تعداد سؤالای شکل به نوعی رکوردداره تو سالای اخیر 🙂 ۱۳ سؤال از ۵۰ سؤال زیست کنکور از شکلای کتاب درسی و نکاتشون طرح شده بود، %۲۶ (kiddin dude?)

سؤالای شکل کنکور، دو دستۀ کلی دارن: یه دسته سؤالایی که یکی از شکلای کتاب درسی رو مستقیماً میاره و یه سری بخشای شکل رو شماره‌گذاری میکنه (که در واقع میخواد بدونه شما میدونین هر بخش چیه یا نه ^ــ^) و بعد دربارۀ نکته‌های اون بخشا ازتون سؤال میپرسه، دستۀ دومم در واقع سؤالاییه که شما شکلی نمیبینین اما واسه جواب دادن باید نکته‌هایی که تو متن کتاب نیستن ولی میشه از شکل برداشتشون کرد بلد باشین :)) خب قاعدتاً تعداد سؤالای دستۀ دوم بیشتره دیگه، تو کنکور ۹۸ هم فقط ۱ سؤال شکل داشت و بقیۀ سؤالای (۱۲ سؤال) از دستۀ دوم بودن! که این نشون میده باید شکلای کتاب و جزئیتاشون رو خوب یاد بگیرین و گاهاً باید خیلی خوب یاد بگیرین 🙂 چون یه سری سؤالا از جزئیات خیلی ریز طرح میشن که جواب دادنشون گاو نر میخواهد و مرد کهن! مثلاً گزینۀ ۲ رو تو سؤال ۱۵۷ کنکور ۹۸ ببینین؛

نکتۀ این گزینه رو نه متن کتاب و نه تو شکل نمیتونین مستقیماً ببینین! این شکلا رو دریابین:

خب باید بگیم که واسه بررسی درست و غلط این گزینه، باید طبق متن کتاب بدونین تو کرم خاکی “دهانۀ قیف مژکدار به طور مستقیم با مایعات بدن ارتباط دارد” و تو شکلم نشون داده قیف مژکدار دهانۀ باز داره، دوباره باید طبق متن بدونین که متانفریدی کرم خاکی، “در نزدیک انتها، دارای مثانه است که به منفذ ادراری در خارج از بدن ختم می‌شود” و تو شکلم منفذ ادراری مشخص شده، پس باید نتیجه بگیرین تو کرم خاکی سامانۀ دفعی در دو انتها بازه! ازونور باید طبق متن کتاب بدونین “یون‌های پتاسیم وکلر از همولنف به لوله‌های مالپیگی ترشح، و در پی آن آب از طریق اسمز وارد این لوله‌ها می‌شود” و ازونجایی که ترشح و اسمز عبور از غشای یاخته محسوب میشن و لزومی نداره حتماً یه جای لوله باز باشه تا اینا ازش رد شن و البته تو شکلم به‌ نظر نمیاد لوله باز باشه، باید نتیجه بگیرین لولۀ مالپیگی تو یه انتها باز نیست! :))) پس دقیق بخونین دوست جونیا!

کنکور ۹۸ نشون داد همونقد که شکلای کتاب درسی یه حجم گنده از کتاب رو تشکیل میدن، سؤالای شکلم میتونن یه تعداد زیاد از سؤالای کنکور رو تشکیل بدن، پس درصد خوب میخواین، شکلا رو دوست داشته باشین :دی