• بازدید : 575
  • انتشار : ۴ خرداد ۱۳۹۹
  • نویسنده : زیستک

بازجذب فراوان‌ترین مادۀ دفعی ادرار غیرفعال است و بدون صرف انرژی زیستی انجام می‌گیرد.

مواد ادرار به دو دستۀ معدنی و آلی تقسیم میشن. همونطور که میدونین حدود % ۹۵ ادرار رو آب تشکیل میده، پس فراوان‌ترین ماده‌ای که با دفع ادرار از بدن دفع میشه، آبه! اوره هم فراوان‌ترین مادۀ آلیه که تو ادراری که از بدن خارج میشه وجود داره؛ پس «فراوان‌ترین مادۀ دفعی در ادرار: آب و فراوان‌ترین مادۀ دفعی آلی در ادرار: اوره»

بازجذب بیشتر وقتا فعاله و با مصرف شدن انرژی زیستی انجام میشه اما بازجذب بعضی مواد مثه آب غیرفعاله که درمورد آب، بازجذب با اسمز انجام میشه؛ پس بازجذب فراوان‌ترین مادۀ دفعی ادرار غیرفعال و بدون مصرف انرژیه 😊