• بازدید : 572
  • انتشار : ۹ خرداد ۱۳۹۹
  • نویسنده : زیستک

هدایت جهشی پیام عصبی در همۀ یاخته‌های عصبیِ موجود در دستگاه عصبی محیطی قابل مشاهده است.

دستگاه عصبی دو بخش مرکزی و محیطی داره که مغز و نخاع میشن بخش مرکزی و اون ۴۳ تا جفت (۱۲ تا مغزی و ۳۱ دونه نخاعی) عصبی که باعث ارتباط مغز و نخاع با بقیۀ بخشای بدن میشن، در واقع همون بخش محیطین. کلاً تو بدن ما سه نوع یاختۀ عصبی وجود داره؛ یاخته‌های عصبی حسی که پیاما رو از گیرنده‌های حسی میگیرن و میارن به بخش مرکزی دستگاه عصبی، یاخته‌های عصبی حرکتی که پیامای دستگاه عصبی مرکزی رو به انداما میبرن و یاخته‌های عصبی رابط که باعث ارتباط یاخته‌های حرکتی و حسی میشن. اما چیزی که اینجا واسه ما مهمه اینه که کتاب گفته: “یاخته‌های عصبی رابط در مغز و نخاع قرار دارند.” که در واقع یعنی یاخته‌های رابط فقط تو بخش مرکزی دستگاه عصبی هستن و نمیتونیم اونا رو تو بخش محیطی ببینیم! حالا این به نکتۀ اصلی ما چه ربطی داره؟! لطف کنین پی اتنشن تو این شکل:

همونطور که چشای خوشگلتون میبینه، یاخته‌های رابط کلاً میلین ندارن ولی هم یاخته‌های حسی (هم آکسون هم دندریت) و هم یاخته‌های حرکتی (فقط آکسون) دارن! ازونجایی که قبلتر گفتیم تو بخش محیطی یاختۀ رابط نداریم و هر چی هست یا حسیه یا حرکتی، میتونیم اینجوری برداشت کنیم که همۀ یاخته‌های عصبیِ بخش محیطی اقلاً تو یه بخششون میلین دارن و دوباره ازونجایی که هدایت جهشی تو رشته‌های عصبی میلین‌دار اتفاق میوفته، در نهایت میتونیم بگیم که: هدایت جهشی پیام عصبی در همۀ یاخته‌های عصبیِ موجود در دستگاه عصبی محیطی قابل مشاهده است :دی